با وجود گستردگی و به تعبیری سردرگمی در شبکه های ارتباطی و مجازی، هنوز مطمئن ترین راه برای تماس همین نظر و کامنت است. ممنون میشم باهم در ارتباط باشیم...