کنج دل...

صدای "من" را، از "کنج دل" بشنوید...

۶ مطلب با موضوع «اجتماعی» ثبت شده است

جای یک مجرم در میان ما خالی نیست!!!

* حاشیه ای به حاشیه ی همایش هشت دهه علوم اجتماعی در دانشگاه تهران

هرکسی در هر موقعیتی اجتماعی ای که قرار دارد، یکسری داشته ها و سرمایه هایی دارد، که مدیون بستر اجتماعی خود است. مثلا هنگامی که یک دانشجوی دکتری هیأت علمی می شود، ابتدا به خاطر موقعیتی که درون آن بوده است و توانسته است تحصیلات خود را مناسب سپری کند و سپس به خاطر شرایط ساختاری که دانشجو را با ساختار هماهنگ کرده، همه ی این ها باعث شده است که وی در این موقعیت اجتماعی نفس بکشد.. به عبارتی موقعیت اجتماعی همه ی سرمایه ای است که یک فرد می تواند داشته باشد. در موقعیت اجتماعی، فرد هنجارهای آن موقعیت و ساختار را باید قدر بداند که در صورت واگرایی و پس زدن آن، موقعیت وی دچار مخدوش می شود. پس مناسب است که هر انسانی برای زنده ماندن در محیط اجتماعی خود به هنجارها و قوانین پیرامونی خود احترام گذاشته و بتواند همگرایی میان خود و قوانین و هنجارها را بوجود آورد.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدحسین امین جواهری

دولت نیازمند ابهام گویی ها

انقلاب ایران باعث شد که فاصله ای که میان دولت و ملت وجود داشت کم شده و مردم در سیاست نقش بیشتری پیدا کنند. اصولا هر انقلابی فاصله ی عرصه ی اجتماع و سیاست را کم نموده و جامعه خود را متعلق به حوزه ی سیاست می داند. همین سیاسی شدن مردم و علاقه و توجه آنان به کارکرد حوزه ی سیاست، ما را به مفهوم صلاحیت سیاسی نزدیک می کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدحسین امین جواهری

دانشجو آداب دارد

*به مناسبت روز دانشجو / 16 آذر

دانشجو خود را در لفظ "دانشجو" پنهان کرده است، در جست و جوی دانش. اما این همه ی معنای دانشجو نیست، همیشه واژه ها در بیان معنای مطلق ناموفق بوده اند و این بار نیز لفظ دانشجو در بیان معنا محدود است. کسی که در جست و جوی دانش است، این معنای ظاهری است که از لفظ دانشجو می توان داشت، و خود این معنا، معانی مختلفی را می گشاید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدحسین امین جواهری

مسجد، یک نهاد اجتماعی

هرچه قدر انسان یک موضوع و مسیله ای را خوب و عمیق درک کند، قطعا این فهم و درک خود را در کنش و رفتار نشان خواهد داد. مثلا اگر کسی تشنگی را درک کند، در رفتار می توان اصرار و عزم او را دید که به دنبال آب است... از ویژگی علم است که خود را در رفتار ظاهر کند.

قطعا اگر تصور ما نسبت به مسجد روشن شود، تأثیر خود را در رفتار ما نشان خواهد داد. گاهی انجام یک رفتار براساس غریزه صورت می گیرد و گاهی براساس عادت. هردو رفتار برگرفته از غریزه و عادت، کیفیت رفتار را می کاهد. اما اگر اساس رفتار بر اختیار و آگاهی باشد، قطعا می توان آن را درست ارزیابی کرد و بهتر می توان عمل و کنش را قضاوت کرد.

مسجد

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سیدحسین امین جواهری

وقتی جهل نماد می شود...!

مصدق

(اول نوشت: این نوشته بعد از برنامه ی انجمن اسلامی دانشگاه تهران نوشته شده است، که در پوستر این برنامه، دکتر مصدق، به عنوان نماد مبارزه با ضد اسکتبار معرفی شده بود)

قصد نگارنده در این نوشته این نیست که به تحلیل نماد شناسی بپردازد و فرق میان نماد و نشانه و یا سخن از افلاطون و تاریخ نماد شناسی داشته باشد. که البته در مقدمه ی این نوشته باید بدانیم که، نماد به چیزی درون خود ارجاع می دهد ولی نشانه به چیزی خارج از خودش ارجاع می دهد. لذا نماد سخن از یک الگویی در درون است.

وقتی یک اجتماعی برای خود الگو و نمادی انتخاب می کنند برای مفاهیم و مواضع خود افق سازی می کند. نویسنده در ارتباط با نمادین شدن دکتر مصدق در مبارزه با استبداد و استعمار چند خطی درباره ی ایشان نوشته است تا بماند در تاریخ این بستر علمی و دانشگاهی تا آیندگان این را تصور نکنند که گذشتگان جاهلان عصر خود بودند بی آنکه خود بدانند.

هستند و خواهند بود افرادی که یا خودآگاه و ناخودآگاه از جهل و نادانی، استفاده ی شخصی یا سیاسی و به تعبیری سوء استفاده می کنند. تا جایی که واقعیت را آن گونه متصور می شوند که خود خواهند نه آن گونه که هست. و این مسئله افرادی که به دنبال حقیقت نیستند را با خود همراه می کند و این گونه جریانی از نادانان به راه می افتد تا به دیگران بفهمانند آن چه خود تصور می کنند و واقعیت می پندارند.

بعد از این مقدمه پرداخته شود به تبیین شخصیت دکتر مصدق، به این خاطر که در تاریخ سرگذشت ایران که با توجه به پشتوانه ی دینی این ملت، همیشه استکبار ستیزانه و ضد استبداد بوده است، جایگاه ایشان فهم شود، که البته فهم جایگاه ایشان این کمک را خواهد کرد که دیگر به دیگران اجازه داده نشود تا تاریخ را آن طور که منافع شخصی و سیاسی خود است تقریر کنند بلکه این آگاهی از تاریخ، آن ها را سبب شود تا به خبط و جسارت خود پایان بخشند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سیدحسین امین جواهری

حاشیه ای بر "کند و کاوها و پنداشته ها"

 

شاید حاشیه ای بر متن استاد توسط شاگرد، بی ادبی تلقی شود به خصوص شاگردی همچو من، اما در واقع قصد نویسنده این نیست و نبوده، هدف از تقریر این نوشته آن است که تحلیل های مختلفی نگاشته شود تا در این گفت و گو ها، واقع فهم و آینده روشن شود.

لذا این چند خط تنها حاشیه ایست بر نوشته ی استاد صفارهرندی  با عنوان "کند و کاوها و پنداشته ها"

۹ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سیدحسین امین جواهری