سلام به دوستان عزیزم

به دلایلی، که مطرح کردن آن برای شما فایده ای ندارد، یک وقفه ای نه چندان طولانی (دعا کنید طولانی نشود) برای نوشتن برایم پیش آمده... البته دیگر قرار نیست روند کُند و آهسته ی خودم را دوباره پیش ببرم!

به امید آن روزی که اهل قلم، بنویسند، آنچه را باید بنویسند...

این شبها بنده را از دعای خیرتان محروم نکنید!

در پناه امیرالمؤمنین